Kisah-kisah Untuk Direnungkan

KISAH 2

Al laits bin Sa’ad seorang pedagang madu…

Suatu hari perahunya yang membawa madu berlabuh di sebuah pelabuhan,madu tersebut dimuat didalam kendi-kendi, tiba-tiba datang seorang wanita tua membawa sebuah wadah kecil seraya berkata : aku ingin agar engkau memenuhi wadah ini dengan madu untukku…tapi Al laits menolak dan wanita tua itu lalu pergi…

Kemudian Al laits menyuruh pembantunya agar mencari tahu dimana alamat rumah wanita tua itu dan membawakannya satu kendi madu…

Sang pembantu merasa heran dan berkata :

Wahai tuan tadi wanita tua itu meminta dengan wadah kecil tapi kau tolak dan sekarang engkau malah memberinya satu kendi penuh…

Al laits menjawab : Wahai pemuda… wanita tua itu meminta menurut kadar kemampuannya dan aku memberi menurut kadar kemampuanku…

 

KISAH 1

https://web.facebook.com/machrus7.ali/posts/10205365583214665

Suatu hari dua orang lelaki berkunjung kepada Syeikh Abi Abdillah al-Tawudi. Di tempat Beliau mereka melihat dua ekor kucing sangat rukun sekali. Dua ekor kucing itu saling menempelkan kepalanya.

Lalu dua tamu Syeikh berkata, “Seperti inilah semestinya persaudaraan itu”.

Kemudian Syaikh mengambil sepotong roti lalu melemparkan pada kedua kucing tersebut. Kedua kucing itu langsung melompat, saling berebut, bahkan saling mencakar.

Syeikh lalu berkata, “Begitulah persaudaraan itu. Ia akan terus terjalin dengan baik sampai  kepentingan dunia masuk ke dalamnya menyebabkan kerusakan dan kekacauan”.